Mieszkanie w budynku wielorodzinnym

Dane kontaktowe

Dane adresowe nieruchomości

Podstawowe dane budynku/lokalu

Informacje dodatkowe

Załączniki (format: DWG, PDF, JPEG)

Proszę o załączenie następujących plików:

  • Rzut lokalu
  • Zdjęcie budynku od frontu