— Oferta

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Jest to dokument, który opisuje budynek pod względem wydajność systemu grzewczego, odpowiedniego wykonania przegród budowlanych, zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej. Pozwala on na oszacowania zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej a co a tym idzie oszacowania kosztów ponoszonych przez mieszkańców podczas użytkowania budynku.

Obowiązek posiadania świadectwa przez inwestora lub właściciela budynku wprowadzona została od stycznia 2009 roku, zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat o ile nie zostanie wykonana żadna termomodernizacja budynku.

 

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem, który określa jaki zakres prac termomodernizacyjnych powinien zostać wykonany w budynku. Prace termomodernizacyjne mają prowadzić do zmniejszenia rachunków za energię cieplną, ogrzanie ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy klimatyzacji.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym do uzyskania różnych dofinansowań rządowych takich jak program „Czyste powietrze”, który to oferuje dofinansowania wymiany starych oraz nieefektywnych źródeł ciepła, wymiany lub wykonania izolacji termicznej przegród budowlanych takich jak ściany zewnętrzne czy dachy oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji solarnej czy paneli fotowoltaicznych. Obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych.

Również oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.