— Oferta

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

Obowiązek posiadania świadectwa przez inwestora lub właściciela budynku wprowadzona została od stycznia 2009 roku, zgodnie z Dyrektywą 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo Budowlane.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat o ile nie zostanie wykonana żadna termomodernizacja budynku.

Więcej informacji na temat świadectw charakterystyki energetycznej można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej

 

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny jest dokumentem, który określa jaki zakres prac termomodernizacyjnych powinien zostać wykonany w budynku. Prace termomodernizacyjne mają prowadzić do zmniejszenia rachunków za energię cieplną, ogrzanie ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy klimatyzacji.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym do uzyskania różnych dofinansowań rządowych takich jak program „Czyste powietrze”, który to oferuje dofinansowania wymiany starych oraz nieefektywnych źródeł ciepła, wymiany lub wykonania izolacji termicznej przegród budowlanych takich jak ściany zewnętrzne czy dachy oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji solarnej czy paneli fotowoltaicznych. Obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych.

Również oferujemy pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.